Βιβλιοθήκη

Η σχολική βιβλιοθήκη, απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε σχολικής μονάδας, οργανώθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού δυναμικού της, των μαθητών αλλά και της τοπικής κοινωνίας, όπου οι κάτοικοι των Προμάχων και των γύρω χωριών μπορούν να δανείζονται βιβλία.Τα βιβλία προέρχονταν από αγορές και από δωρεές οργανισμών, φορέων, ιδιωτών καθώς και από αποστολές του Υπουργείου Παιδείας.